Skal du bygge/fornye lekeplass?

Sikkerhet på lekeplassen!

Alle lekeplasser tilfredsstiller kravene i «Forskrift om sikkerhet på lekeplasser», den gjelder for alle lekeplasser som er for offentlig bruk. Forskriftet er gratis og er tilgjengelig på www.lovdata.no. I tillegg reguleres lekeplasser etter Norsk Standard NS-EN 1176 og 1177, som er en omfattende beskrivelse av krav til utstyret.

Før man anskaffer lekeapparater bør en tenke på hvem som skal bruke dem. Hvis du vil lage en lekeplass som skal brukes av mindre barn, bør det være attraktiv for denne gruppen. Skal lekeplassen dekke mange aldersgrupper bør den organiseres slik at lekeplassutstyr med mye bevegelse plasseres i ett område, mens rolleleker etc. plasseres i andre områder slik at det ikke blir konflikter.

Hva har du plass til:

Alle lekeapparater har en sikkerhetssone. Du finner sikkerhetssonen beskrevet i forbindelse med det enkelte lekeapparatet. Sikkerhetssoner kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller, men unntaket er på steder med stor bevegelse. For eksempel blant annet husker, utgangen av sklier og rundt karuseller. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Hva må du ha som underlag:

Fallunderlag er en viktig investering på lekeplassen. Kravet til fallunderlag varierer med fallhøyden. Fallhøyden regnes fra det stedet et barn har tyngdepunktet ved normal lek. For eksempel fra gulvet i lekehuset eller fra armgangen på klatrestativ. Som alternativ til løse masser kan det brukes gummiasfalt, støtmatter og kunstgress. Disse underlagene må være sertifisert til den fallhøyden de brukes under.

Fallhøyde på inntil 60 cm:

Det er ingen spesielle krav til underlaget for denne høyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler.

Fallhøyde inntil 100 cm:

For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes og det er ikke krav til testing av underlaget. Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30mm støtmatter benyttes.

Fallhøyde inntil 150 cm:

Underlaget skal tilfredsstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredsstiller kravene til fallhøyden. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, og til slike tilfeller kan ringmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredsstillende beskyttelse. Ellers kan bark, sand og ulike støtmatter benyttes.

Fallhøyder over 150 cm:

Den største lovlige fallhøyden er 3 m, og alle høyder over 1 m skal tilfredsstille gjeldende HIC verdier. Som underlag kan det brukes grus, sand, bark og flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30-40 cm masse vil tilfredsstille kravene til disse høydene.